VN EN
Check-in:  
Check-out:  
Adults: 
Childs: 
Select rooms:  
Bảng giá phòng
BẢNG GIÁ PHÒNG
Khách sạn QUANG NHẬT xin gửi tới khách hàng bảng giá dịch vụ như sau:
Loại phòng
Room type
Số khách
No of Guest
Giá phòng
Room rate
Phụ thu thêm người
Phòng đơn
Double room
  02 khách/2 pax 300.000 ( VND)
 
100.000 ( VND)
 
Phòng đôi
Double Double room
  04 khách/4 pax
500.000 ( VND)
 

100.000 ( VND)
 
* Giá phòng trên bao gồm:
All room rates are inclusive:
Hai chai nước suối
2 Complimentary mineral water bottles
- 10 thuế VAT + 5% phí dịch vụ
10% government tax plus 5% service charge
- Miễn phí sử dụngWifi
Free internet access
* Thời gian nhận và trả phòng
Check in & check out time
- Nhận phòng: 14giờ
- Check in time: 14:00pm – Check out time: 12:00 noon
- Trả phòng trước 17:00 tính thêm 50% của giá phòng 1 đêm
- Chẹck out them before 17:00 pm will be ectra charged 50% of one room night
- Trả phòng sau 17:00 được tính 100% giá phòng của 1 đêm
- Chech out them after 17:00 pm will be charged  100% of one room night
Customer support